Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povabilo k oddaji ponudbe 
Povabilo k oddaji ponudbe - banner


Vabimo Vas, da podate ponudbo za »ZAKUP BANNERJA Z OGLASNO VSEBINO PROJEKTA MI! – MLADINSKI INKUBATOR NA SPLETNIH STRANEH«.

PREDMET NAROČILA:
Predmet naročila je izvedba vseh potrebnih storitev za »ZAKUP BANNERJA Z OGLASNO VSEBINO PROJEKTA MI! – MLADINSKI INKUBATOR NA SPLETNIH STRANEH«.

Upoštevane bodo samo popolno oddane ponudbe (izpolnjen obrazec 1 in 2).

KONTAKTNI PODATKI NAROČNIKA:
Tel.: +386 (0)5 90 837 94
Email: mi@zptm.si
 
ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE TER VSEBINA PONUDBE:

1. Rok:
29. 4. 2021 do 12.00 ure

2. Način:
Ponudbe pošljite na izpolnjenih in podpisanih obrazcih na elektronski naslov mi@zptm.si ali dostavite osebno na naslov: ZPTM Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

3. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane dokumente:
a) OBRAZEC-1 – podatki o ponudniku
b) OBRAZEC-2 - ponudbena cena
Obrazci so na voljo tukaj:
Povabilo k oddaji ponudbe - bannerPovabilo k oddaji ponudbe - bannerPovabilo k oddaji ponudbe - bannerPovabilo k oddaji ponudbe - bannerPovabilo k oddaji ponudbe - bannerPovabilo k oddaji ponudbe - banner


4. ODPIRANJE PONUDB:
Odpiranje ne bo javno.

5. Fiksnost cen:
Ponudbene cene so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

6. Način izvedbe plačila:
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih e-računov in pogojev navedenih v pogodbi.

7. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA:
Ponujena cena 100%
Ponudnik z najnižjo skupno fiksno ceno bo zbran za izvedbo del. Naročnik lahko pred pričetkom opravljanja dela, brez razloga prekine pogodbo o sodelovanju.
 

Prijava na E-novice

Error
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU