Izboljšanje zaposlitvenih možnosti

Nazaj

Modul 1: Komunikacijske veščine

Komunikacijske veščine imajo velik vpliv na različna področja življenja. Pomembne so za kariero kot za osebne odnose. Brez komunikacijskih spretnosti se lahko hitro zgodi, da bo tisto, kar ste želeli povedati, razumljeno povsem napačno. Tako lahko pride do sporov in celo do prekinitve poslovnih sodelovanj, prijateljstev odnosov. Nespretnost pri komunikaciji predstavlja precejšnjo oviro v življenju, zato bo mladim močno koristilo, če se lotijo izpopolnjevanja svojih komunikacijskih spretnosti. Cilji delavnice komunikacijskih veščin bo mladim dalo odgovore na vprašanja: Kako se izražati na delovnem mestu in kakšno vrsto komunikacije uporabljati? Kako učinkovito reagirati v komunikaciji? Kako aktivno poslušati? Kako ustvariti dobre odnose na delovnem mestu? Kako ravnati v konfliktnih situacijah s sodelavci? Komunikacija je ena ključnih veščin, ki jih mladi potrebujejo na svoji karierni poti.

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • predstavitveni video,
 • nove prijatelje in nove socialne mreže,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladihin mladinske politike v regiji – ker vaš glas šteje in je pomemben,
 • možnost zaposlitve v mladinskem sektorju,
 • kako narediti dober vtis pred bodočimi delodajalci,
 • znanje s področja uspešne komunikacije in asertivnosti,
 • napisati življenjepis.

Modul 2: Retorika in javno nastopanje

Naučite se besede uporabljati bolje – na delavnici učinkovite komunikacije in javnega nastopanja. Spoznavali bomo različne tehnike in veščine, vezane na komunikacijo s posameznikom ali skupino ljudi, pripovedovanje zgodb, govorico telesa, uporabo glasu, zahtevne sogovornike in mnogo več. Na delavnici bodo mladi spoznali kako vplivajo na čustva poslušalcev z izbiro pravih besed, kako prepričajo v svoje ideje s primerno govorico telesa in kako hitro in preprosto zgradijo osebno karizmo. Naučili se bodo različne tehnike in veščine, vezane na komunikacijo s posameznikom ali skupino ljudi, pripovedovanje zgodb, zahtevne sogovornike in mnogo več. Svoja znanja bodo uporabili tudi pri predstavitvi strategije mladih političnim odločevalcem.

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • veščine dobrega nastopanja,
 • možnost zaposlitve v mladinskem sektorju,
 • nove prijatelje in nove socialne mreže,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji– ker vaš glas šteje in je pomemben,
 • izveste kako premagati tremo, kaj sporočate z govorico telesa,
 • veščine javnega nastopanja.

Modul 3: Digitalno mladinsko delo (20 ur)

Skozi delavnico bomo poskrbeli za razvoj digitalnih spretnosti in medijske pismenosti vključenih. Digitalna pismenost igra ključno vlogo v sodobnem načinu življenja ter tudi pri tem, kako se mladi vključujejo v različne oblike državljanskih aktivnosti. Mladi bodo spoznali opredelitev kaj je digitalno mladinsko delo, primere inovativnih praks pri izvajanju digitalnega mladinskega dela in nadgrajevanju digitalnih kompetenc mladinskih delavcev, pripravili bodo priporočila za oblikovanje javnih politik na področju razvoja digitalnega mladinskega dela.

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • znanje s področja digitalnega mladinskega dela,
 • digitalno pismenost,
 • poznavanje digitalnih orodij,
 • možnost zaposlitve v mladinskem sektorju,
 • nove prijatelje in nove socialne mreže,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji– ker vaš glas šteje in je pomemben.

Modul 4: Spremljanje in beleženje mladinskega dela (20 ur)

Z delavnico bomo mlade spodbujali, da redno in sistematično beležijo svoje (neformalno) pridobljeno znanje in veščine. Pri tem jim bomo nudili ustrezne informacije in pomoč, da redno uporabljajo vsaj eno orodje za beleženje, o orodjih informirajo svoje prijatelje. Mladim bomo pomagali, da uvidijo zakaj je z vidika kariernega razvoja to pomembno. Sočasno bomo mladim predstavili tudi sistem Logbook (spletni sistem), ki mladim omogoča dokumentiranje mladinskega dela. Omogoča zapis kvantitativne in kvalitativne statistike, tako za spontane aktivnosti, ki se odvijajo kot tudi za strukturirane aktivnosti in mlade, ki delajo v projektnih skupinah. Na podlagi teh podatkov lahko mladi analizirajo in evalvirajo svoje delo ter ga posledično izboljšajo.

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • znanje s področja mladinskega dela,
 • nove prijatelje in nove socialne mreže,
 • spoznavanje načinov in programov za beleženje (neformalno) pridobljenega znanja in veščin,
 • poznavanje programa Logbook,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji – ker vaš glas šteje in je pomemben,možnost zaposlitve v mladinskem sektorju.

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt