O projektu

o-projektu-7.jpg

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve. V aktivnosti usposabljanja bomo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

o-projektu-10.jpg

Preko aktivnosti se bodo mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključevali v družbo, krepili svoje kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost, se učili načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepili številne druge državljanske in socialne kompetence. Z vključevanjem bomo krepili mladinskih prostor, saj bomo preko tega raznim skupinam mladih omogočili, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki bo odgovor na potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti. Tu se bomo povezovali z drugimi organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključujejo mlade, to so: Univerza v Mariboru – Fakulteta za turizem, Občina Brežice, Društvo študentov Brežice, MKC Maribor z namenom razvoja vsebin usposabljanj, izmenjave dobrih praks, možnosti skupnega razvoja in izvajanja ustreznih storitev na področju mladinskega dela ter drugimi potencialnimi organizacijami.
 

Ključna ciljna skupina v projektu, ki traja od 1.2.2020 do 15.9.2021 bodo:

 • mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni.

Gre za ciljne skupine, katerim bomo s pomočjo usposabljanj pomagali h krepitvi kompetenc, ter na podlagi tega prispevali k povečanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispevali k znižanju brezposelnosti mladih. 
 

Kratek opis projekta:

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve. V aktivnosti usposabljanja bomo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

Izvedene vsebine v sklopu projekta

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve. V aktivnosti usposabljanja bomo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

 

Posebni cilji, ki jih bomo dosegli v roku 2 let (1.2.2020–15.9.2021)

 • Analiza kariernih odločitev v kontekstu mladinskega dela predstavljena v gradivu »Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji«;
 • izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji;
 • vzpostavili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, ki bo odgovor na potrebe mladih in trga dela v regiji;
 • redno izvajanje vzpostavljenega programa usposabljanj mladinskega inkubatorja v okviru že ustanovljene Mladinske zadruge UP kot socialnega podjetja (nadgradnja predhodnega projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PIMP) in povezovanje z deležniki;
 • ustvarjanje delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih in zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov.

Rezultati

 • Vključitev vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje;
 • zaposlitev 65 % od 39 mladih oz. 25 mladih (od 15 do 29 let) v mladinskem sektorju ali drugje;
 • analiza kariernih odločitev v mladinskem kontekstu, zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”
 • dokument Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji
 • program usposabljanj mladinskega inkubatorja.

Aktivnosti

 • Vodenje in koordinacija projekta;
 • Vzpostavitev pogojev za oblikovanje novih delovnih mest za osebe iz ciljne skupine;
 • Karierne odločitve v mladinskem kontekstu, predstavljene v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”;
 • Izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji;
 • Izvedba programov usposabljanj (po sklopih od 1 do 3) mladinskega inkubatorja ter izvedba praktičnih projektov v podjetjih v regiji in medsektorsko povezovanje z namenom prepoznavanja pozitivnih učinkov mladinskega dela:
 • Sklop 1: Delavnice za aktivno mladinsko delo,
 • Sklop 2: Delavnice za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter
 • Sklop 3: Projektno učno delo;
  Prenos dobrih praks in diseminacija rezultatov;
  Informacijsko-komunikacijska kampanja.

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt