Mladinsko delo

Nazaj

Modul 1: Osnove mladinskega dela, spremljanje in beleženje mladinskega dela (30 ur)

Usposabljanje je namenjeno mladim na začetku profesionalne poti, brezposelnim. Usposabljanje se bo nanašalo na tematske sklope:

 • Mladinsko delo (neformalno učenje, spremljanje učnih učinkov, organizacijska struktura mladinskega sektorja);
 • Mladost (potrebe današnje mladine in kratko zgodovino mladinskega dela); Mladinski delavec (kvalitete mladinskega delavca);
 • Mladinska politika (soočili so bodo s tem, kaj je mladinska politika in kaj strukturirani dialog in pripravili  analizo kariernih odločitev in izdelali strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji.).

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • znanje s področja mladinskega dela,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji – ker vaš glas šteje in je pomemben,
 • možnost zaposlitve v mladinskem sektorju,
 • nove prijatelje in nove socialne mreže.

Modul 2: Mednarodno mladinsko delo ter poznavanje programa erasmus + (20 ur)

Evropa mladim ponuja veliko možnosti za mednarodno mobilnost, saj se zaveda, da le s konkretnim povezovanjem, medsebojnim spoznavanjem, razumevanjem in razvojem spretnosti na različnih ravneh, lahko resnično živimo evropske vrednote in povezano skupnost. Pomemben prispevek delavnice bo, da mladi poznajo in izkoristijo priložnosti, spoznavajo različne obraze Evrope in prispevajo k medsebojni povezanosti ter koristijo priložnosti programa Erasmus +.

Mobilnost mladih je eden od najučinkovitejših načinov za krepitev neodvisnosti, odgovornosti, možnosti za učenje in aktivnega državljanstva mladih. Zelo prispeva k širitvi posameznikovega obzorja, spodbuja ustvarjalnost in razvija potrebne sposobnosti sodelovanja v večkulturni družbi. Mobilnost za namene izobraževanja (formalnega in priložnostnega), delo in prostovoljstvo so najustreznejše oblike mobilnosti in imajo največji vpliv na življenje mladih. Poudarjajo tudi pomen enakega dostopa do kakovostnih in brezplačnih informacij, ki je predpogoj, da mladi lahko izkoristijo te priložnosti.

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • znanje s področja mednarodnega mladinskega dela,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji – ker vaš glas šteje in je pomemben,
 • možnost zaposlitve v mladinskem sektorju,
 • možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih v tujini,
 • spoznavanje drugih mednarodnih okolij in kultur,
 • nove mednarodne prijatelje in nove socialne mreže.

Modul 3: Digitalno mladinsko delo (20 ur)

Skozi delavnico bomo poskrbeli za razvoj digitalnih spretnosti in medijske pismenosti vključenih. Digitalna pismenost igra ključno vlogo v sodobnem načinu življenja ter tudi pri tem, kako se mladi vključujejo v različne oblike državljanskih aktivnosti. Mladi bodo spoznali opredelitev kaj je digitalno mladinsko delo, primere inovativnih praks pri izvajanju digitalnega mladinskega dela in nadgrajevanju digitalnih kompetenc mladinskih delavcev, pripravili bodo priporočila za oblikovanje javnih politik na področju razvoja digitalnega mladinskega dela.

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • znanje s področja digitalnega mladinskega dela,
 • digitalno pismenost,
 • poznavanje digitalnih orodij,
 • možnost zaposlitve v mladinskem sektorju,
 • nove prijatelje in nove socialne mreže,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji– ker vaš glas šteje in je pomemben.

Modul 4: Spremljanje in beleženje mladinskega dela (20 ur)

Z delavnico bomo mlade spodbujali, da redno in sistematično beležijo svoje (neformalno) pridobljeno znanje in veščine. Pri tem jim bomo nudili ustrezne informacije in pomoč, da redno uporabljajo vsaj eno orodje za beleženje, o orodjih informirajo svoje prijatelje. Mladim bomo pomagali, da uvidijo zakaj je z vidika kariernega razvoja to pomembno. Sočasno bomo mladim predstavili tudi sistem Logbook (spletni sistem), ki mladim omogoča dokumentiranje mladinskega dela. Omogoča zapis kvantitativne in kvalitativne statistike, tako za spontane aktivnosti, ki se odvijajo kot tudi za strukturirane aktivnosti in mlade, ki delajo v projektnih skupinah. Na podlagi teh podatkov lahko mladi analizirajo in evalvirajo svoje delo ter ga posledično izboljšajo.

Kaj pridobite?

 • Vpis v Nefiks,
 • znanje s področja mladinskega dela,
 • nove prijatelje in nove socialne mreže,
 • spoznavanje načinov in programov za beleženje (neformalno) pridobljenega znanja in veščin,
 • poznavanje programa Logbook,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji – ker vaš glas šteje in je pomemben,možnost zaposlitve v mladinskem sektorju.

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt