Projektno delo s prakso

Nazaj

Modul 1: Projektno učno delo (40 ur)

  • Tematsko - problemski pristop (Nalogo si bomo zastavili v obliki problema. Cilji bodo tako definirani, da bo naloga izvedljiva in izpeljana do konkretnega izdelka. Problemska naloga bo tematsko zaokrožena, kar pomeni, da se bomo reševanja naloge in problema celovito (interdisciplinarno), torej sočasno z vidika različnih strok).
  • Konkretne vsebine, usmerjene na življenjsko situacijo (Mladi bodo reševali »resnične« izzive trga dela. S tem bo določena tema za mladega ima pomen in smisel. Končni namen te dejavnosti pa je konkreten proizvod ali raziskano in osvojeno  teoretično znanje, ki ju bo mogoče uporabiti v vsakdanjem življenju).
  • Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s poudarkom na aktivnosti mladih (Dejavnosti v projektnem učnem delu bodo podrejeni povsem določenim ciljem, zato so vse te dejavnosti tako načrtovane, da v čim večji meri prispevajo k uresničitvi želenih ali postavljenih ciljev).
  • Upoštevanje potreb in sposobnosti mladih (Projektno učno delo bomo organizirali  tako, da ustreza zmogljivostim in interesom čim večjega števila mladih.).
  • Poudarek na izkustvenem učenju in učenju kot procesu (Mladi ne bodo dejavni samo zaradi cilja, ki  si ga bomo zastavili  že na začetku projekta, temveč je cilj predvsem motivacijsko sredstvo za povečano in motivirano aktivnost mladih. Pomen aktivne udeležbe učencev v projektu je v njihovem celostnem razvoju).
  • Zgradba in potek projektnega učnega dela (Mladi se bodo lahko praktično preizkusili pri delodajalcih / skozi aktivnosti sami razvijali svojo idejo. Projektno učno delo sodi med ciljno usmerjene učne postopke, zato njegova izvedba poteka po načrtu:  • Idejna zasnova projekta • Makro priprava projekta • Mikro priprava projekta • Izvedba projekta • Sklepna faza projekta z evalvacijo s pomočjo multimedije).

Kaj pridobite?

  • Sodelujete z okoliškimi delodajalci,
  • nove prijatelje in nove socialne mreže,
  • večjo možnost zaposlitve,
  • praktično znanje,sodelovanje pri pripravi gradiva Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji– ker vaš glas šteje in je pomemben.

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Stopite v stik