Mladinski Inkubator

ZPTM Brežice (MC Brežice) je vodilni partner in prijavitelj projekta MI! - mladinski inkubator s konzorcijskim partnerjem MKC MB.  Projekt je rezultat uspešne kandidature na razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« in traja do 15. 9. 2021. 

 

O projektu

MI! -  Mladinski inkubator

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela.

Delavnice

3 sklopi usposabljanja

• Mladinsko delo (90 ur; 1.9.2020 - 1.11.2020)
• Izboljšanje zaposlitvenih možnosti (90 ur, 1.9.2020-1.2.2021)
• Projektno delo s prakso (40 ur, 1.2.-1.4.2021)

Poslovni izziv

Se kot posameznik, podjetje ali kakšna druga organizacija soočate s problemom, ki bi bil zanimiv mladim? Želite konkretne rešitve zanj? Vam manjkajo dodatne informacije?

Novice

Karierni sejem

Karierni sejem: 22.9.2022

6. julij 2022

30.6.2022 je v MC Brežice potekala delavnica v sklopu projekta »Lokalne pobude za cilje mladih EU«, kjer so se mladi pogovarjali o ciljih za mlade, ki so zapisani v Strategiji EU za mlade 2019 – 2027. 

Povzetek projekta

5. maj 2022

Na ZPTM smo v obdobju od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021 izvajali projekt v okviru javnega razpisa "Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost", z nazivom MI! – mladinski inkubator.

Gradiva, ki so nastala v času trajanja projekta MI!

3. november 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  • Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji
  • Strategija na področju mladih in mladinske politike v Posavski regiji
  • MI! - mladinski inkubator
  • ZPTM Brežice
  • MKC_LOGO_COLOR_mix

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  • rs
  • skladi

Stopite v stik

MI! - Mladinski inkubator
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

05 90 837 90