Gradiva, ki so nastala v času trajanja projekta MI!

Nazaj

Gradiva, ki so nastala v času trajanja projekta MI!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  • Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji
  • Strategija na področju mladih in mladinske politike v Posavski regiji

Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji

Večina mladih, starih od 15 do 29 let, se kar nekaj časa ukvarja s vprašanjem o svoji karieri. Že v osnovni šoli razmišljajo kje bodo nadaljevali šolanje, na katero srednjo šolo naj gredo. Po opravljeni maturi zopet razmišljajo kako najprej, naj gredo na študij, naj se zaposlijo. Vedno jih spremlja eno vprašanje, kje bom delal, kaj bo moja služba. To je ključno pri ustvarjanju njihove lastne kariere.

Kariera je eden tistih pojmov, ki ga je težko enolično opredeliti, ne bomo o njej našli le ene razlage. Kariera se ne zgodi, potrebno jo je ustvariti, zgraditi. Tudi se ne bo zgodila iz danes na jutri, gre za zasledovanje dolgotrajne odločitve, ki bo imela vpliv na našo prihodnost. Potrebno je vložiti trud, določiti cilje, ki si jih želimo izpolniti, vse pa se začne z izbiro šole, kasneje študijskega programa in se tako rekoč nikoli ne končna, saj tudi ko prideš na delovno mesto, se proces gradnje kariere ne ustavi, ampak se k večjemu zopet začne. Tak proces od posameznika zahteva različne kompetence, motivacijo, veliko truda, dodatna izobraževanja, ter veliko ostalih aktivnosti in delavnic, ki povečujejo možnosti za pridobitev zaposlitve, napredovanja ali zamenjavo delovnega mesta. Najboljše je, ko ta proces ne prinese le zaposlitve, ampak tudi osebno zadovoljstvo, če delaš to za kar si se vedno trudil.

S pomočjo izbrane literature bomo opredelili kariero in z njo povezane pojme, kot so karierna odločitev, izzivi in izvori kariernih odločitev. Spoznavali bomo sebe, svet dela, kakšne so možnosti za zaposlitev ali izbiro študija, kako si lahko povečamo opcije zaposlitve, pridobili informacije o poklicih možnostih, pogledali kako poteka gradnja ter razvoj kariere in kaj je pomembno pri določanju kariernih ciljev. Opisano je tudi mladinsko delo, aktivno državljanstvo in življenje mladih nasploh. V gradivo smo vključili tudi dva intervjuja. Prvega smo izvedli z Urbanom Krevl, s katerim smo se pogovarjali o delu mladinskega delavca. Na vprašanja pa so nam odgovorili tudi iz Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Sevnica, s tem pa smo pridobili strokoven pogled na karierne odločitve, ovire pri zaposlovanju in ustvarjanje poklicnih poti mladih.

Namen je, da s to analizo pomagamo mladim razumeti pomen gradnje karierne poti, katere so ključne ovire, zakaj si morajo postaviti karierne cilje, kako to najlažje naredijo in kaj s tem pridobijo. Poleg tega jim želimo približati mladinsko delo in predstaviti kaj lahko počne mladinski delavec.

Cilj naše analize je ugotoviti, kako poteka karierno odločanje, na kaj je treba biti pozoren, kako si lahko postavimo karierne cilje, kakšen so naše možnosti, kaj moramo vedeti o svetu dela, kaj o sebi, katere kompetence morajo mladi krepiti, da si širijo svoje opcije na karierni poti.

Celotno analizo si lahko preberete tukaj.

Strategija na področju mladih in mladinske politike v posavski regiji

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je v sklopu projekta MI! – mladinski inkubator, pristopil k pripravi Strategije na področju mladih in mladinske politike v posavski regiji, ki bo v naslednjih petih letih začrtala delovanje posavskih organizacij na mladinskem področju.

Glavni namen strateškega dokumenta je bil spodbuditi aktivno participacijo mladih, da pripomorejo k pripravi strategije, ki bo služila kot podlaga za izvedbo ukrepov povezanih z izvajanjem aktivnosti za mlade v posavski regiji in bo odražala dejanske želje ter potrebe mladih, ki so jih sami izpostavili. Na ta način so tudi mladi spoznali, da se lahko z aktivno udeležbo izpostavijo in jasno povedo svoje mnenje ter s tem pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju v regionalnem okolju in širše.

Strategija bo podlaga za dialog med mladimi, lokalno skupnostjo in mladinskimi organizacijami ter organizacijami za mlade, ki bodo na kakršenkoli način pripomogle k izvajanju predlaganih ukrepov in, ki bodo pripravljene sodelovati ter se povezati tako z mladimi kot ostalimi vključenimi organizacijami.

V tem okviru so temeljni cilji strategije:

  • usmeriti prihodnji razvoj mladinskega sektorja v Posavju;
  • določiti vsebino ukrepov za razvoj mladinskega sektorja v Posavju;
  • opredeliti postopke uresničevanja programa;
  • spodbuditi in zagotoviti participacijo mladih ter vključenost mladinskih posavskihorganizacij;
  • vzpostaviti sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov na področju mladine v Posavju;
  • dvigniti raven dialoga med mladimi in odločevalci.

Celotno strategijo si lahko preberete tukaj.

Gradiva, ki so nastala v času trajanja projekta MI!

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt