MC Hostel Brežice je pridobil trajnostni znak HI – Q & S

Sledimo uspešnim zgodbam MC hostel Brežiče

Nazaj

MC Hostel Brežice je pridobil trajnostni znak HI – Q & S

Destinacija Čatež&Brežice je maja 2019 prejela srebrni znak Slovenia Green Destination. Poleg destinacij lahko trajnostni znak pridobijo tudi ponudniki gostinskih in namestitvenih obratov, ki gostom omogočajo, da z izbiro certificiranega ponudnika neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Mc Hostel Brežice je moderen, urejen in trajnostno usmerjen objekt. Sam hostel gostom ponuja 17 sob, kuhinjo, jedilnico, pralnico za pranje perila, notranje in zunanje objekte za rekreacijo ter urejeno letno teraso, kjer lahko gostje ob toplejših dnevih uživajo v sončnih žarkih. Med zaposlenimi in gosti so v zadnjih letih uvedli precej prijemov, ki prispevajo k bolj trajnostnem delovanju turističnega namestitvenega obrata. Ob povedanem pa se seveda zavedajo, da vsak turistično nastanitveni objekt kljub prizadevanjem, da bi bil vpliv le-tega na okolje čim manjši, še vedno predstavlja obremenitev za okolje.
V ta namen so se zavezali, da svojo obstoječo OKOLJSKO POLITIKO nadgradijo, jo tudi formalno umestijo v svoje poslovanje ter preko okoljskih in trajnostnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da pridobijo trajnostni certifikat Hostelling International Quality and Sustainability (HI – Q & S), ki je podlaga za pridobitev certifikata Slovenia Green Accommodation.

HI - Q & S hostlom, ki delujejo v okviru Hostelling International, kot sistem upravljanja kakovosti in trajnosti pomaga definirati procese s področja  družbenih, okoljskih, varnostnih, gospodarskih in kulturnih vprašanj. Njegov edinstven okvir HI hostlom in združenjem omogoča nenehno izboljševanje in napredovanje v praksah kakovosti in trajnosti. Poveča preglednost poslovanja in sprejemanja odgovornosti vodstva in zaposlenih, s čimer zagotavlja operativno učinkovitost, zadovoljstva gostov in uresničevanje vizije hostla. Standard priznava tudi GSTC.

Hostel lahko pristopi k certificiranju po tem, ko izpolni zahteve osnovnega certifikata HI - Q. Standard temelji na desetih področjih strategije trajnosti v okviru HI:

 1. Ljudje
 2. Skupnost
 3. Prijatelji
 4. Mobilnost
 5. Trajnostna poraba
 6. Narava
 7. Ogljična nevtralnost
 8. Finančna vzdržnost
 9. Nenehne izboljšave
 10. Zaščita destinacij

Prednosti certifikata HI - Q & S so:

 • Je sistem upravljanja kakovosti in trajnosti, ki temelji na raznolikosti.
 • Prilagojenost značilnostim in posebnostim vsakega hostla.
 • Prilagojenost željam in potrebam gostov in hostlov.
 • Osredotočenost na dnevne in dolgoročne procese.
 • Sledi potovanju strank: od prijave do odjave.
 • Ponuja smernice za usposabljanje in izobraževanje osebja.
 • Zahteva manj dokumentov, saj je usmerjen k rezultatom.
 • Poveča kakovost delovanja hostla, zahvaljujoč izvajanju praks kakovosti na vseh ravneh.
 • Izboljša ugled hostla.
 • Prihranki stroškov zaradi povečane učinkovitosti energije, vode, emisij, odpadkov in porabe.
 • Pri doseganju ciljev je vključeno celotno osebje

S pridobitvijo znaka HI – Q & S - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov - ter podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma, bo nastanitveni objekt izpolnil tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation, s čimer se bo slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno predstavil kot okolju in družbi prijazen nastanitveni objekt.

Vodstvo in zaposleni v MC Hostlu Brežice se zavedajo dejstva, da je trajnostni in kakovostni razvoj edina uspešna dolgoročna pot, ki bo turistično nastanitvenem objektu omogočala zdrav in sonaraven razvoj v prihodnosti. Zato se zavezali, da bodo ohranjali naravne danosti, ter proaktivno aplicirali novosti na področju trajnostnega razvoja v turizmu. S temi dejavnostmi, se bodo trudili da bo vpliv turistično nastanitvenega objekta na okolje čim manjši in bodo postali pomemben soustvarjalec zelene zgodbe trajnostnega turizma.

MC Hostel Brežice je pridobil trajnostni znak HI – Q & S
MC Hostel Brežice je pridobil trajnostni znak HI – Q & S
MC Hostel Brežice je pridobil trajnostni znak HI – Q & S

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt