Zaključek projekta

Nazaj

Zaključek projekta

Projekt MI! -  mladinski inkubator, ki ga je v dobrem letu in pol izvaljal Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je financiran iz programa Evropskega socialnega sklada in operacije »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«. Razpis je ukrep Jamstva za mlade in ga vodi Urad RS za mladino pod okriljem Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

Cilj javnega razpisa je bil vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov in s tem krepiti njihovo zaposljivost ter aktivno državljanstvo. S tem so mladinske centre spodbudili k izvajanju inovativnih oblik mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, usposabljanja in krepitve njihovih kompetenc.

Mladinske organizacije so tako izvajale usposabljanja za mlade za raznolike službe in poklice, ki jim bodo pomagala na njihovi zaposlitveni poti, opozarjale na pomen mladinskega sektorja na tem področju in ob tem vzpostavile stik z mladimi.

Zaključki


“Projekt je nadgradnja projekta PiMP. Mlade iskalce zaposlitve smo spodbudili, da se samostojno vključijo v iskanje dela,” je projekt povzel Nejc Vršak, vodja  projekta MI! - mladinski inkubator in poudaril, da je bilo obdobje epidemije pravzaprav pozitivno, saj so se virtualnih aktivnosti lahko udeležili tudi tisti, ki sicer te možnosti ne bi imeli.

Mladi so v projektu MI! - mladinski inkubator krepili svoje kompetence za večjo zaposljivost, saj se v mladinskem sektorju zavedajo, da mladi za vključitev na trg dela potrebujejo dodatna znanja, ki jih pridobijo skozi neformalno izobraževanje, mladinski centri pa so prostori, ki mladim nudijo možnosti za udejstvovanje in soudeležbo v družbi.

Projekt je mladim skozi učno izkušnjo nudil pridobivanje ključnih kompetenc za večjo zaposljivost ter samostojnost v prihodnosti.

Usposabljanja za krepitev kompetenc mladih


Na spletu in v živo so v konzorcijskem partnerstvu zptm brežice in mladinskega kulturnega centra maribor z 92 udeleženci izvedli kar 360 ur delavnic. “projekt nam je dal veliko novih izkušenj in novih kompetenc, ki jih bomo uporabili na naši nadaljni poti in za spodbujanje aktivne participacije mladih,” je pozitivne učinke projekta komentirala strokovna sodelavka projekta nastja volovec.

Izkušnja mlade osebe – kaj so mladi pridobili?

“delavnice so mi prinesle ogromno novih izkušenj in znanj. Velikokrat sem morala iti izven cone udobja, kar mi je pripomoglo k osebni rasti. Zdele so se mi zelo dodelane, razgibane, pozitivne in sproščene. Dobila sem veliko idej in znanj za delo na področju pedagoških poklicev,” je svojo izkušnjo delila udeleženka ana, tjaša pa je dodala, da so ”takšne delavnice super za nas mlade. Na zelo sproščen način si izmenjujemo mnenja, predloge, izboljšamo naše kompetence za delo v skupini, hkrati pa nas motivirajo, saj v tem, kar počnemo, vidimo smisel, ker smo slišani in so predlogi dejansko na seznamu ukrepov za bolj kakovostno prihodnost mladih.”

Udeleženka zala je izpostavila, da je v sklopu projekta “spoznala nove ljudi in pridobila uporabna znanja,”  žan pa je bil navdušen, ker je vsak lahko povedal svoje mnejnje, ki je bilo venomer slišano. Vsi so se strinjali, da jim je projekt prinesel veliko znanja in kompetenc za nadaljno pot pri zaposlovanju.

Rezultati

 • 360 ur usposabljanj
 • 92 vključenih udeležencev
 • Kazalnik učinka (število udeležencev, ki so predavanja obiskovali vsaj 90 ur): 40
 • Kazalnik rezultata (udeleženci, ki so bili na usposabljanjih vsaj 90 ur in so vsaj en mesec že zaposleni): 11*
  *številka ni končna, končni kazalnik bo znan 15.10.
 • Gradivo: Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji
 • Strategija na področju mladih in mladinske politike v posavski regiji

Katera vsa usposabljanja smo izvedli?

 • SKLOP 1: Mladinsko delo, 90 ur (MKC Maribor)
 • SKLOP 2: Delavnice komunikacijskih veščin, retorike in javnega nastopanja, motivacije za delo in izobraževanje ter socialnih veščin samopodobe, 90 ur (ZPTM Brežice)
 • SKLOP 3: Projektno učno delo ,40 ur in Digitalni svet: Osnove uporabe Facebooka in Instagrama, montaža filmov, oblikovanje spletnih strani in snemanje Podcastov, 50 ur (ZPTM Brežice)
 • SKLOP 4: Mladinsko delo, 90 ur (ZPTM Brežice)

Ostale aktivnosti projekta MI!:

 • Uvodna konferenca
 • Fokusne skupine z mladimi in mladinskimi organizacijami, namenjene oblikovanju predlogov, ki bodo predstavljeni v strategiji
 • Prenos dobrih praks in izlet za udeležence v septembru 2021
 • Zaključna konferenca: Aktivno državljanstvo v mladinskih centrih

Rezultati projekta kažejo, da mladi skozi mehke veščine po metodah mladinskega dela in neformalnega učenja ter v neformalnih okoljih pridobijo znanja, ki jim koristijo v prihodnosti pri iskanju zaposlitve.

Pestrost metod in pristopov mladinskega dela so pokazali, da mladi pridobijo dodatna znanja skozi mladinsko delo in da jim participacija zagotavlja pozitivne učinke, saj delodajlaci vse bolj cenijo ključne komeptence, ki jih mladi pridobijo skozi neformalno izobraževanje.

Izlet

14.9. smo se z udeleženci projekta MI! podali še na izlet (prenos dobrih praks) v Maribor. Tam smo delili zloženke in predstavili rezultate.

Zaključek projekta
Zaključek projekta
Zaključek projekta

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt