Zaključna konferenca

Zaključna konferenca MI! – Mladinski inkubator, 25. avgust 2021

Nazaj

Zaključna konferenca

25. avgusta 2021 se je v Mladinskem centru Brežice odvijala zaključna konferenca projekta MI! - mladinski inkubator, pod naslovom aktivno državljanstvo v mladinskih centrih, v sklopu katere so sodelujoči pri projektu osvetlili njegov namen in cilje ter končne dosežene rezultate.

“Projekt je nadgradnja projekta PiMP. Mlade iskalce zaposlitve smo spodbudili, da se samostojno vključijo v iskanje dela,” je projekt povzel Nejc Vršak, vodja projekta MI! - mladinski inkubator in poudaril, da je bilo obdobje epidemije pravzaprav pozitivno, saj so se virtualnih aktivnosti lahko udeležili tudi tisti, ki sicer te možnosti ne bi imeli.

Projekt, ki je mladim skozi učno izkušnjo nudil pridobivanje ključnih kompetenc za večjo zaposljivost ter samostojnost v prihodnosti, nosi konkretne rezultate za prihodnost mladih in centra. 

“Projekt nam je dal veliko novih izkušenj in novih kompetenc, ki jih bomo uporabili na naši nadaljni poti in za spodbujanje aktivne participacije mladih,” je pozitivne učinke projekta komentirala strokovna sodelovka projekta Nastja Volovec.

Mladi so na konferenci razmišljali o prihodnosti Evropske unije in vlogi mladih na trgu dela ter rezultate predstavili predstavnicama Občine Brežice. Izpostavili so:

 • željo po spodbujanju mobilnosti mladih v času po epidemiji in večji stabilnosti na trgu dela,
 • razmišljali so o boljši podpori odločevalcev,
 • predlagali so enostavnejši dostop do brezplačne in kakovostne psihološke pomoči terpoudarili pomembnost ozaveščenosti pedagogov o obstoju duševnih težav med mladimi

V nadaljevanju je potekal pogovor med Urbanom in Zio, v katerem sta se skupaj z udeleženci pogovarjala o pomenu in pestrosti mladinskega dela v mladinskih centrih ter delila svoje izkušnje, ki sta jih s tem delom pridobila.
 
Ker so mladi res zelo aktivni so se na stojnicah predstavili mladi umetniki in brežiška mladinska društva. Z nami so bili Maj V. Tanšek, ki je prikazal fotografije; Ema Ajster, ki je razstavila nekaj svojih umetnin; Elizabeta Paič Dornik mag. psihoterapevtske znanosti in spec. sistemske družinske terapije, ki je sama ustanovila tudi društvo Integritas; Loriana Bogovič, ki je prva mentorica Freestyle učenja v Posavju in na Štajerskem na sploh ter Valentina Vegelj Strašek in Črt Pavlin iz Društva študentov Brežice.

Zaključni dogodek so mladi kot popotnico za prihodnost pospremili z zabavo - s koncertom, ki so ga izvedli mladi vključeni v projekt MI! in ki svojo pot nadaljujejo najprej kot prostovoljci mladinskega centra: Maj V. Tanšek, Žan Bračun, Maruša Ferenčak in Luka Kuselj.
Mladenka in mladci so dan zaključili v pozitivnem vzdušju in v duhu praznovanja.

 

Delavnica o prihodnosti EU


Na konferenci so udeleženci razmišljali tudi o prihodnosti Evropske unije in o vlogi mladih.

V prvi skupini, ki je obravnavala spremembe na trgu dela so oblikovali 4 ključne predloge.

 • Ugotovili so, da si mladi želijo več možnosti pridobivanja digitalnih kompetenc, saj menijo, da bodo te ključne pri iskanju zaposlitve. Prav tako si želijo, da bi znanje, pridobljeno po neformalnih poteh, nosilo več vrednost in bi bilo prepoznano tudi znotraj formalnih izobraževalnih sistemov.
 • Kot drug predlog so izpostavili pomembnost vzpostavitve stalnega financiranja mladinskih organizacij, centrov, tudi iniciativ, saj bi jim to omogočilo več dinamičnega dela, glede na potrebe med mladimi in ne glede na iskanje zunanjih virov financiranja.
 • Delili so mnenje, da je za lajšanje prehoda mladih na trg delovne sile potrebno zagotoviti reševanje stanovanjske problematike.
 • Mladi si prav tako želijo več plačanih mentorstev, kjer bi se lahko na delovnem mestu pred zaposlitvijo preizkusili in se učili od dlje zaposlenih. Tako bi zagotovili prenos znanja, hrati pa bi lahko tako mladi kot podjetje ugotovili, ali si želijo tega delovnega razmerja.

Druga skupina je obravnavala duševno zdravje mladih in pokoronsko okrevanje.

 • Mladi si na področju duševnega zdravja želijo psihološko pomoč, ki je dostopna, brezplačna, kvalitetna in se izvaja redno.
 • Na področju duševnega zdravja si mladi želijo tudi podporne skupine za Erasmus+ študente ter ESE prostovoljce, ki so med časom epidemije ostali sami ter prepuščeni samim sebi.
 • Mladi si po epidemiji želijo potovati, zato si tudi želijo še več spodbujanja mobilnosti. Prav tako si želijo poenotene cene COVID-19 testov ter poenotenje pogojev za vstop v vse države EU.
 • Mladi so izostavili tudi željo po učinkoviti finančni podpori med epidemijo koronavirusa, predvsem spodbujanje mobilnosti mladih v času po epidemiji in večji stabilnosti na trgu dela.
 • Razmišljali so tudi o boljši podpori odločevalcev in poudarili pomembnost ozaveščenosti pedagogov o obstoju duševnih težav med mladimi.

Razmišljanja in zaključke delavnic so vnesli v platformo o prihodnosti Evropske unije.
 
Svoje predloge so mladi predstavili tudi predstavnici Občine Brežice Vesni Kržan in Lauri Krečič, ki sta pobude mladih podprli in sporočili, da so veseli, da imajo v Brežicah aktivne mlade, ki jih bodo še naprej podpirali. Ob dobri podpori odločevalcev mladi lahko udejanjajo svoje ideje in predloge in Občina Brežice je v slovenskem prostoru dokaz, da se ob njihovi podpori mladi v mladinskih centrih lahko izrazijo in si pridobijo dragocene izkušnje za življenje v prihodnosti in za vstop na trg dela.

Hvala vsem, ki ste nam pri izvedbi kakorkoli priskočili na pomoč. Veselimo se nadaljnega sodelovanja.  Ekipa MI!

Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca
Zaključna konferenca

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt